Eurostat: Gazy cieplarniane w UE wzrosły o prawie jedną piątą w wyniku ożywienia gospodarczego

Podziel się tym wpisem:

Autor: Zespół GreenLab

Emisja gazów cieplarnianych w II kwartale 2021 roku wzrosła o 18 proc. w porównaniu z analogicznym kwartałem roku poprzedniego. Wynika to w dużej mierze z ożywienia gospodarczego po gwałtownym spadku aktywności w tym samym kwartale 2020 r. spowodowanym kryzysem COVID-19. Wszystkie sektory gospodarki uwolniły więcej szkodliwych gazów do atmosfery po podniesieniu się z pandemicznych przestojów.

  • Eurostat podał, że emisje wyniosły 867 milionów ton ekwiwalentu CO2 od kwietnia do czerwca, co oznacza gwałtowny wzrost w porównaniu z tym samym okresem w zeszłym roku.


Eurostat podał, że emisje wyniosły 867 milionów ton ekwiwalentu CO2 od kwietnia do czerwca, co oznacza gwałtowny wzrost w porównaniu z tym samym okresem w zeszłym roku, kiedy to zatrzymanie gospodarki spowodowało, że emisje osiągnęły najniższy poziom w historii. Długofalowo, trend emisji gazów cieplarnianych w UE wykazuje stałą redukcję. Najnowsze dane pokazują, że w 2020 roku krajowe emisje gazów cieplarnianych w UE spadły o 31 proc. w porównaniu z poziomem z 1990 roku.

Sektor produkcyjny i budowlany – odpowiedzialny za ponad jedną trzecią emisji, czyli największy udział – odnotował skok poziomów o 22% w porównaniu z rokiem 2020, sektor dostaw energii elektrycznej wzrósł o 17%, a wskaźnik rolnictwa pozostał na stałym poziomie (14%). Gospodarstwa domowe odpowiadają za prawie jedną piątą emisji, głównie ze względu na ich ślad węglowy związany z transportem, który wzrósł o 25 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym oraz ogrzewaniem, które wzrosło o 42 proc.