Komisja Europejska proponuje ustawę mającą na celu ograniczenie importu towarów związanych z wylesianiem

Podziel się tym wpisem:

Autor: Zespół GreenLab

W środę Komisja Europejska zaproponowała ustawę mającą na celu ograniczenie importu towarów związanych z wylesianiem poprzez wymaganie od firm, aby udowodniły, że ich globalne łańcuchy dostaw nie przyczyniają się do niszczenia lasów. Proponowana ustawa określa obowiązkowe zasady należytej staranności dla importerów określonych towarów na rynek Unii Europejskiej: soi, wołowiny, oleju palmowego, drewna, kakao i kawy oraz niektórych produktów pochodnych, w tym skóry, czekolady i mebli. 

  • Proponowane prawo pojawiło się po tym, jak światowi przywódcy z Brazylii, Chin i Malezji, obiecali zakończyć wylesianie do 2030 r. na szczycie COP26.
  • Firmy będą musiały wykazać, że towary nie były uprawiane na żadnej ziemi wylesionej lub zdegradowanej po 31 grudnia 2020 r., nawet jeśli ich produkcja jest legalna zgodnie z prawem kraju produkującego. 


Podczas gdy wiele europejskich firm prowadzi szeroko zakrojoną działalność globalną, w tym w krajach, w których powszechne są nadużycia w zakresie ochrony środowiska, obecnie nie ma dla nich ogólnounijnego wymogu przeprowadzenia procedury należytej staranności. 

Proponowane prawo pojawiło się po tym, jak światowi przywódcy z Brazylii, Chin i Malezji, obiecali zakończyć wylesianie do 2030 r. na szczycie COP26 . 

„Aby odnieść sukces w globalnej walce z kryzysami klimatycznymi i różnorodnością biologiczną, musimy wziąć odpowiedzialność za działanie w kraju i za granicą.” – powiedział szef polityki klimatycznej UE Frans Timmermans. 

„Nasze rozporządzenie w sprawie wylesiania odpowiada na apele obywateli o zminimalizowanie europejskiego wkładu w wylesianie” – dodał.

Konsultacje społeczne dotyczące ustawy zgromadziły ponad 1,2 mln odpowiedzi, co jest drugim największym wynikiem w historii UE. 

Zgodnie z proponowaną ustawą, która musi zostać zatwierdzona przez rządy UE i Parlament Europejski, firmy będą musiały wykazać, że sześć towarów zostało wyprodukowanych zgodnie z prawem kraju producenta. 

Firmy będą musiały również wykazać, że towary nie były uprawiane na żadnej ziemi wylesionej lub zdegradowanej po 31 grudnia 2020 r., nawet jeśli ich produkcja jest legalna zgodnie z prawem kraju produkującego. 

„Przepisy dotyczące wylesiania, które przedstawiamy, to najbardziej ambitne próby legislacyjne rozwiązania tych problemów na całym świecie” – powiedział unijny komisarz ds. środowiska Virginijus Sinkevičius. 

Sześć towarów wybrano na podstawie oceny wpływu UE. Komisja proponuje jednak regularne przeglądy i aktualizację prawa, co pozwoli na dodawanie nowych towarów i produktów. 

„Projekt unijnego prawa przeciwdziałającego wylesianiu stanowi duży krok naprzód w walce o ochronę zagrożonych lasów na świecie” – powiedział Nico Muzi, dyrektor Mighty Earth na Europę. 

Dodał jednak, że prawo musi zostać wzmocnione, ponieważ pomija naturalne ekosystemy, takie jak sawanny, tereny podmokłe i torfowiska, i nie obejmuje kauczuku, który jest głównym towarem zagrażającym lasom. 

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) od 1990 do 2020 roku świat stracił 420 milionów hektarów lasów – obszar większy niż UE. 

Emisje z sektora użytkowania gruntów, z których większość jest spowodowana wylesianiem, są drugą po spalaniu paliw kopalnych główną przyczyną zmian klimatycznych. 

Źródło: Reuters