Raport: Obligacje oddziaływania społecznego – systematyczny przegląd literatury i implikacje dla praktyki

Podziel się tym wpisem:

Autorzy: Tomasz Potocki, Andrzej Cwynar

Celem niniejszego opracowania jest podsumowanie badań teoretycznych i empirycznych poświęconych obligacjom oddziaływania społecznego (SIB – social impact bonds), jakie przeprowadzono dotychczas na świecie. Przedstawione w nim analizy obejmują okres 2000−2021. Wykorzystują one metodę systematycznego przeglądu literatury, która pozwoliła na uchwycenie szerokiego spektrum tematów podnoszonych w literaturze poświęconej obligacjom oddziaływania społecznego, określenie dojrzałości badań prowadzonych w tej dziedzinie oraz identyfikację luk poznawczych w badaniach teoretycznych, empirycznych oraz praktyce gospodarczej.

Niniejsze opracowanie nie ma technicznego charakteru. Nie pokazuje ono jak, krok po kroku, wdrażać obligacje oddziaływania społecznego. Nie jest też zbiorem szczegółowych rekomendacji sformułowanych na podstawie doświadczeń zebranych podczas dekady wdrażania projektów finansowanych za pomocą obligacji oddziaływania społecznego. Tego rodzaju techniczne opracowanie będzie możliwe po gruntownej ocenie uwarunkowań instytucjonalnych i prawnych (szczególnie polskich i europejskich), a także po dokonaniu wyboru kierunków strategicznych przedstawionych w rozdziale trzecim niniejszego opracowania, gdyż to one będą określać, jakie rozwiązania i w jakim zakresie będą możliwe, a jakie nie, w odniesieniu do obligacji oddziaływania społecznego. Niniejszy raport może jednak stanowić punkt wyjścia pogłębionych i ukierunkowanych dyskusji na temat możliwości i najbardziej pożądanego kształtu wdrożenia SIB w Polsce.