Wiceprezes Pekao: rośnie popyt na kredytowanie przedsięwzięć związanych z ESG

Podziel się tym wpisem:

Autor: Zespół GreenLab

Ożywienia w kredytach dla dużych korporacji jeszcze nie ma, w przeciwieństwie do segmentu małych i średnich firm – ocenia wiceprezes Banku Pekao Jerzy Kwieciński. Jego zdaniem, rośnie liczba projektów z obszaru ESG, na który bank chce przeznaczyć do 2024 roku co najmniej 30 mld zł. W poprzednich latach bank przeznaczył na ten cel ponad 8 mld zł.

  • Rośnie popyt na kredytowanie przedsięwzięć związanych z ESG, czyli zrównoważonym i zielonym rozwojem. W strategii Banku Pekao na lata 2021-2024 kwestie ESG zostały potraktowane priorytetowo.
  • Chcemy zwiększyć procent naszych aktywów, które są związane z inwestycjami z obszaru ESG do 4 proc., co oznacza, że nominalnie chcemy na ten cel przeznaczyć co najmniej 30 mld zł.


Po drugim kwartale widzieliśmy odbicie w stosunku do 2020 roku w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw, natomiast w przypadku dużych korporacji odbicie jeszcze nie nastąpiło. W całym sektorze bankowym w ostatnich miesiącach zaobserwowaliśmy spadek udziału kredytów wśród dużych firm w stosunku do aktywów banków i PKB.

Czy odbicie będzie miało miejsce do końca 2021 roku, czy na początku przyszłego roku, to jeszcze nie wiemy. Spodziewamy się, że będzie ono wspierane ze środków publicznych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, m.in. Zielonego Ładu i Funduszu Odbudowy. To powinno przyspieszać inwestycje w Polsce

powiedział PAP Biznes w kuluarach Kongresu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej wiceprezes Jerzy Kwieciński

Sektory, na które banki patrzą obecnie znacznie bardziej ostrożnie, to te, które w ostatnich kilkunastu miesiącach borykały się z trudnościami związanymi z pandemią i kryzysem gospodarczym, czyli turystyka, gastronomia, hotelarstwo, również galerie handlowe. Wydaje się jednak, że negatywne efekty pandemii dla tych branż ostatecznie były mniejsze niż się spodziewaliśmy.

W Banku Pekao każdy projekt traktujemy indywidualnie. Wśród tych sektorów są firmy, które sobie bardzo dobrze poradziły i nadal bardzo dobrze sobie radzą. Takie firmy nie mają trudności z uzyskiwaniem finansowania.

powiedział Jerzy Kwieciński

Wiceprezes wskazuje, że rośnie popyt na kredytowanie przedsięwzięć związanych z ESG, czyli zrównoważonym i zielonym rozwojem. Dodaje, że w strategii Banku Pekao na lata 2021-24 kwestie ESG zostały potraktowane priorytetowo.

Chcemy zwiększyć procent naszych aktywów, które są związane z inwestycjami z obszaru ESG do 4 proc., co oznacza, że nominalnie chcemy na ten cel przeznaczyć co najmniej 30 mld zł, w tym 22 mld zł to finansowanie dłużne za pomocą instrumentów obligacyjnych. W poprzednich latach przeznaczyliśmy na inwestycje związane z ESG ponad 8 mld zł.

Widzimy eksplozję projektów z obszaru OZE, przede wszystkim fotowoltaicznych. Przygotowujemy się też do dużego projektu budowy morskich farm wiatrowych. Pekao jest doradcą inwestycyjnym przy projekcie prowadzonym przez PKN Orlen.

powiedział Wiceprezes Banku Pekao

Kwieciński nie wyklucza, że banki, w tym Pekao, będą zainteresowane w przyszłości udziałem w finansowaniu projektów budowy małych reaktorów jądrowych (SMR), które zapowiada część dużych korporacji w Polsce.

Na razie SMR to bardzo wczesny etap rozwoju, to jeszcze nie ten moment, kiedy w finansowanie projektów wchodzą banki. Można przypuszczać, że jeśli ta technologia się sprawdzi i upowszechni, to również sektor bankowy będzie zainteresowany jego finansowaniem. Wydaje się, że energetyka jądrowa oparta na znacznie mniejszych źródłach energii będzie zdecydowanie bardziej atrakcyjna dla finansowania bankowego aniżeli obecna energetyka jądrowa.

dodał Jerzy Kwieciński

Źródło: PAP Biznes