Podsumowanie Okrągłego Stołu „Przemysł 4.0 – Taksonomia UE a rozwój rynku kapitałowego”

Podziel się tym wpisem:

16 grudnia na Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbył się Okrągły Stół „Przemysł 4.0 – Taksonomia UE a rozwój rynku kapitałowego” organizowany przez Fundację Centrum Nowych Technologii GreenLab wraz z Platformą Przemysłu Przyszłości. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęła Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, a Patronat Główny Fundacja GPW. 

W programie Okrągłego Stołu znalazły się wystąpienia inauguracyjne oraz dwa panele tematyczne dotyczące tematyki Taksonomii UE oraz raportowania ESG jako kryterium zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Uwagę poświęciliśmy również wyjaśnieniu poszczególnych zagadnień i określeniu jaką rolę pełnią one na rynku kapitałowym. 


Wydarzenie zainaugurował dr Marek Dietl, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, który podkreślił to jak GPW angażuje się w działania ESG i jak chce spełniać cele wynikające z Taksonomii UE: 

GPW odpowiada na zapotrzebowanie na produkty inwestycyjne z domieszką ESG. Wspólnie z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju wypracowaliśmy przewodnik dla emitentów giełdowych zawierający informację jak raportować dane ESG. Żeby dać dodatkowy bodziec do stosowanie czynników ESG publikujemy indeks WIG-ESG, który grupuje 60 spółek, których udział w indeksie nie tylko zależy od kapitalizacji i obrotów ale też od ryzyk ESG  – powiedział Prezes Zarządu GPW. 

Okrągły Stół otworzył również Tomasz Tarczyński, przedstawiciel Platformy Przemysłu Przyszłości, który w ramach swojego przemówienia inauguracyjnego zaznaczył, że inspiracją do organizacji wydarzenia był przewodnik dla przedsiębiorców “Wykorzystaj szansę – zmień klimat w biznesie” napisany we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Green Industry Foundation. Głównym celem publikacji jest wyjaśnienie czym jest Taksonomia UE i raportowanie niefinansowe. 

Jedną z naszych misji jest propagowanie i upowszechnianie wiedzy na temat Przemysłu 4.0. i mamy nadzieję, że dzisiejszy Okrągły Stół przysłuży się jej realizacji. 

Podczas pierwszego panelu „Nowa Taksonomia UE – szanse i ryzyka dla uczestników rynku kapitałowego” prelegenci przyjrzeli się zagadnieniu Taksonomii, jej wpływie na rynki kapitałowe, gospodarkę Polski oraz inne gospodarki Unii Europejskiej. Paneliści tłumaczyli w jaki sposób Taksonomia UE może zapewnić osiągnięcie celów klimatycznych, ale także zmienić logikę inwestowania i finansowania projektów. W dyskusji wzięli udział adw. Natalia Plaskiewicz z Departamentu Energetyki i Infrastruktury kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, dr Wojciech Nagel, Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji GPW, adw. dr Radosław Maruszkin, ekspert od prawa ochrony środowiska i prawa klimatycznego oraz prawnik Natural Innovations Lab Mateusz Hebda. Moderatorem panelu był red. Jakub Wiech.  

Przedsiębiorcy często nie muszą wprowadzać żadnych zmian, tylko muszą uzyskać informacje i dane na temat tego co robią, aby móc je przekazać dalej. Taksonomia jest też przede wszystkich o danych, a rynek danych będzie rósł – powiedział prawnik Mateusz Hebda z Natural Innovations Lab. 

Drugi panel moderowany przez Przemysława Gerschmanna, Doradcę Zarządu GPW pt. „Raportowanie niefinansowe ESG jako kryterium zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw” rozpoczął się od podjęcia tematu w jaki sposób świadome wybory konsumentów mają wpływ na działania firm i czy przedsiębiorstwa biorą pod uwagę to co robią ich klienci w kontekście ESG. Podczas debaty wypowiedzieli się znani eksperci: prof. dr hab. Krzysztof Borowski, wykładowca Szkoły Giełdowej, a także studiów doktoranckich i podyplomowych na SGH, dr Mirosław Kachniewski, Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych oraz dr Tomasz Wiśniewski, Wicedyrektor Działu Rozwoju Produktów Informacyjnych i Indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 

W tej chwili większość firm zdaje sobie sprawę, że nie można żyć bez ESG, natomiast jeszcze nie wszyscy klienci potrafią powiedzieć tak na prawdę co to jest i w jaki sposób można to zastosować – powiedział  prof. dr hab. Krzysztof Borowski.  

Zapis wydarzenia: https://www.facebook.com/events/606226950647608?ref=newsfeed