Prezydent podpisał nowelizację ustawy o OZE

Podziel się tym wpisem:

Autor: Andrzej Skrobiszewski

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o OZE – poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta RP. Zmiany mają umożliwić samorządom terytorialnym zakończenie realizacji rozpoczętych tzw. projektów parasolowych i grantowych na montaż lub zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej.

  • Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z wyjątkiem art. 2, który wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.
  • Inicjatywa odpowiada na zastrzeżenia samorządów, które podnosiły, że zmiana systemu rozliczeń prosumentów z opustowego na net-billing spowoduje, iż beneficjenci programów parasolowych będą masowo z nich rezygnować.
  • Według wyliczeń resortu klimatu i środowiska projekty parasolowe prowadzi ponad 800 gmin, a dzięki nim powstanie ok. 92 tys. nowych instalacji fotowoltaicznych.

Nowelizacja wprowadza przepis, który zakłada że prosument energii odnawialnej, który zawarł do 31 marca 2022 r. umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym uprawnionym podmiotem, który realizuje projekt, dofinansowany w ramach regionalnego programu operacyjnego, a także złożył prawidłowo zgłoszenie o przyłączenie tej mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej do 31 grudnia 2023 r., będzie mógł dokonywać rozliczenia wytworzonej i pobranej energii elektrycznej na dotychczasowych zasadach, tj. w systemie opustu.

„Prosument będzie jedynie obowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia sprzedawcy, […] że zawarł umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym uprawnionym podmiotem, który realizuje projekt dofinansowany w ramach regionalnego programu operacyjnego oraz że umowa ta nie została rozwiązana na dzień złożenia oświadczenia” – czytamy w komunikacie.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z wyjątkiem przepisu, który wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.