Centrum serwisowe farm wiatrowych w Ustce

Podziel się tym wpisem:

Autor: Zespół GreenLab

Baza obsługowo-serwisowa dla planowanych inwestycji w morskie farmy wiatrowe na Bałtyku powstanie najprawdopodobniej w Porcie Morskim w Ustce. Na korzyść tej lokalizacji przemawia położenie portu w stosunku do planowanych farm wiatrowych, jego wielkość, dobre warunki nawigacyjne, dostępność terenów inwestycyjnych, a także pozytywne nastawienie władz miasta oraz Zarządu Portu w stosunku do planowanego przedsięwzięcia.

  • Każdy zainstalowany na morzu gigawat energii wygeneruje łącznie około 7 tysięcy miejsc pracy, zwiększy się wykorzystanie bazy noclegowej, a także rozwiną się inne usługi.
  • Zgodnie z harmonogramem PGE i Orsted, uruchomienie pierwszego etapu projektu Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, czyli Baltica 3 o mocy ok. 1 045 MW jest planowane na 2026 rok.
Źródło: PGE

Tę lokalizację rozważaliśmy od samego początku. W miejscach, w których jesteśmy obecni, zawsze angażujemy się w działalność społeczną. Nie tylko w tych działaniach stricte biznesowych, ale tam, gdzie będziemy mogli, będziemy również wspierali miasto i lokalny biznes, aby mógł rozwijać się dzięki naszej działalności. Na tym wielkim placu budowy, jakim będzie Bałtyk, skorzystać ma jak najwięcej polskich przedsiębiorców – to właśnie jest celem PGE, aby przy tych właśnie budowach zaktywizowały się polskie firmy wykonawcze. Będziemy dobrym sąsiadem dla Ustki i dla biznesu.

powiedział prezes PGE, Wojciech Dąbrowski

Dla samej Ustki to największy w historii impuls rozwojowy. Każdy zainstalowany na morzu gigawat energii wygeneruje łącznie około 7 tysięcy miejsc pracy, zwiększy się wykorzystanie bazy noclegowej, a także rozwiną się inne usługi.

Jako gospodarz Miasta cieszę się z nowych możliwości gospodarczych dla Ustki, chcemy je efektywnie wykorzystać. Cieszy mnie także deklarowane przez PGE wsparcie naszych działań w celu przebudowy usteckiego portu wraz z budową dojazdu do niego z ominięciem centrum miasta. Liczę także na zaangażowanie PGE w realizację projektów społecznych, tak potrzebnych naszym mieszkańcom.

podsumowuje burmistrz Jacek Maniszewski

Zgodnie z harmonogramem PGE i Orsted, uruchomienie pierwszego etapu projektu Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, czyli Baltica 3 o mocy ok. 1 045 MW jest planowane na 2026 rok. Etap kolejny, czyli Baltica 2 o mocy (ok. 1 500 MW) ma być oddany do 2027 roku.

Budowa morskiej energetyki wiatrowej to kluczowy element polskiej transformacji nie tylko energetycznej, ale i gospodarczej. Dzięki takiej inwestycji w Ustce mogą powstać nowe miejsca pracy, a samo miasto i region zyskają nowe możliwości rozwoju i przyciągania kolejnych inwestycji. Zaplecze serwisowe w Ustce, ze względu na bliską odległość od planowanych morskich farm stanowić może istotny czynnik optymalizacji kosztów obsługi i gwarancję sprawnego zarządzania farmami, a na tym będzie nam zależeć na etapie eksploatacji naszych instalacji.

powiedział prezes PGE, Wojciech Dąbrowski

PGE wskazuje, że port w Ustce, obok portu w Łebie, jest jednym ze wskazanych w Krajowym Planie Odbudowy, gdzie podkreślono, że sektor morskiej energetyki wiatrowej stanowi szansę dla rozwoju gospodarczego Polski, w tym zbudowanie i rozwój tzw. local content, którego kluczowym elementem jest budowa infrastruktury portowej, służącej budowie, a następnie eksploatacji morskich farm wiatrowych.

Źródło: PAP Biznes, ISBnews, Wprost